Hizmetlerimiz

Kurumsal İletişim Danışmanlığı :

Kurumsal iletişimde esas olan, kurumsal hedeflere ve iletişim manifestosuna uygun şekilde, iletişimsel çeşitliliğin amaç bütünlüğünün sağlanmasıdır.
Kurumsal iletişim yanlış yorumlanmaya açık bir konudur. Kurumsal iletişimin ana amacı unutularak, sadece logo değişikliği, kurumsal dokümantasyon bütünlüğü gibi pratik uygulamalara yönelmek sıklıkla karşılaşılan hatalardır.

Oysa ki, kurumsal iletişim yönetimi birden çok disiplin konusunda uzman kişiler tarafından desteklendiği halde gerçekleştirilebilen bütünleşik bir uğraştır. Kurumsal iletişim, iş hedeflerine ve paydaş profiline göre farklılaşmaların harmonik birlikteliğidir.

Kurumsal İletişim Danışmanlığı Nerelerde Kullanılır?

Kurumsal iletişim danışmanlığı, iş ortakları ve paydaşlarının artışı ile, iletişim alanlarında gelişim yaşayacağı öngörüsünde bulunan tüm işletmeler tarafından kullanılabilir.
Kurumsal iletişimin etkin yönetimi işletmenin maddi ve sair kaynaklarının akılcı kullanımını ve iletişim konusunda yapılan yatırımların nakit geri dönüşünü izlenebilir şekilde sağlayacaktır.
Kurumsal iletişim danışmanlığı iletişimin ölçümlenebilmesine olanak sağlayarak, kurum ve markalarının değer artışını finansal olarak ifade edecek çözümler sunmak amacındadır.

Organizasyon Hizmetleri :

Kurumların iletişim ve pazarlama stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duyacakları projeleri ve organizasyonları gerçekleştirmek. Kurumun talebine ve projenin yapısına bağlı olarak anahtar teslim hizmet sunulacağı gibi aşağıdaki altbaşlıkların bir kısmı veya tümü de sunulabilir.

 • Strateji geliştirilmesi
 • Organizasyonda planlama için araştırma yapılması,
 • Araştırma sonuçlarına göre organizasyon plan ve programların geliştirilmesi,
 • Organizasyon plan ve programının uygulanması, Organizasyon süreci yönetimi
  • İnsan kaynakları yönetimi,
  • Teknolojisi yönetimi,
  • Kreatif çalışmalar, marka yönetimi
  • Tanıtım, iletişim planı
  • Tanıtım iletişim planı uygulaması
  • Saha çalışmaları
 • Uygulanan organizasyon plan & programının değerlendirilmesi ve denetlenmesidir.
 • Kritik performans hedefleri, ve değerlendirilmesi

Örnek Projeler

Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme ve Yönetme :

Son derece geniş bir kavram olan sosyal sorumluluk; toplumda yer alan tüm örgütlerin “ortak yaşam idealleri” için kolektif bir biçimde çalışması, bu amaca hizmet eden projeler geliştirmesidir.
Bu konuda kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütlerinin yanı sıra Özel Sektör'e de büyük görev düşmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri çevrenin korunmasını amaçladığı gibi, dünya nüfusunun doğal kaynakları daha da verimli bir biçimde kullanması için de çalışmalar yapar. “Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için” geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri, mevcut sorunları çözmeye odaklanmanın yanı sıra gelecekte oluşabilecek sorunları da oluşmadan engelleme amacını taşır. Sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının ortak çalışmalarına “özel sektörün” de destek vermesi, sosyal sorumluluğun toplum geneline yayılması için büyük önem taşır. Bir bütün halinde hareket edilmesi gereken ve eylemler birlik içinde yapıldığında daha da etkili olduğundan, sosyal sorumluluğun toplumun her kesimi tarafından önemsenmesi gerekmektedir.

 • Sağlık,
 • Çevre
 • Eğitim

üçgeni, sosyal sorumluluğun da temel konularıdır. Toplum bir araya gelerek “uyumlu bir biçimde çözüm üretmesi”, sosyal sorumluluk projelerinin de başarıya ulaşması için çok önemlidir.

Sosyal adaletin sağlanması için geliştirilen tüm projeler de sosyal sorumluluğun bir parçasıdır. İnsanların sadece kendi çıkarlarını değil, toplumun ve insanlığın çıkarlarını da düşünmesi sosyal sorumluluk bilincinin oluştuğunu gösterecektir. Bu bilinç batı ülkelerinde çok gelişmiş ve eğitim kurumlarında daha çocuk yaşta bireylerin çevreye duyarlı yetişmesi için programlar geliştirilmiştir. Özel Sektör kendi uğraşı alanına paralel veya değil, mutlaka bir şekilde toplumun daha iyiye gitmesi için projeler geliştirmektedir.

Türkiye'de henüz bu bilinç tam yerleşmemiş olup kamu kurumları, STKlar ve Özel Sektör birlikte çalışma bilincine henüz gelememişlerdir.
Kurum olarak hedefimiz, başta bu entegrasyonu sağlayarak, kurumların çalışma alanları ve stratejileri doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek ve uygulamasında da fiilen yer alarak kurumlardaki topluma duyarlı olma ve çevreye katkıda bulunma sürecini hızlandırmaktır.

Örnek Projeler

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri :

Power Of Happiness Platformu, 3 şirketin, 3 girişimci kadının, Tijen Mergen, Ferah Lök ve Diana Misim Fındıkoğlu’nun,  30’ar yıllık profesyonel deneyimlerini, iş hayatındaki engin tecrübelerini ve uzmanlıklarını iş dünyasının hizmetine sunmak üzere kurulmuştur. Power of Happiness Türkiye Platformu atölye çalışmaları, şirket toplantılarınızda konuşmacılar, şirketinize uyarlanmış hizmetler ve konferanslarla Mutlu Organizasyonlar yaratmaya odaklanmıştır.

Power Of Happiness Platformu dünya sahnesindeki rolleri içinde, kurumlar ile bireyler için en iyi ortak faydayı yaratmak ve sunmak için büyük bir heyecan duymakta ve bu kapsamda kararlılıkla yol almaktadırlar.

Bu nedenle, Power Of Happiness Platformu ve oluşturdukları ekosistem, gerekli uzmanlık ve kaynakların kullanımına haiz bir şekilde, kendisini daha iyi, daha mutlu iş ortamları yaratmaya adamış olduğunun altını çizmekten gurur duymaktadır.

Söz konusu yaklaşımı ile çalışmalarına uluslararası bir boyut da katarak, 2003 yılından beri İş Ortamında MUTLU olmanın lüks değil, ihtiyacın da ötesinde iş/şirket stratejisi olması gerektiğini savunan ve bunun yollarını paylaşan 'Happiness@Work – İş’te Mutluluk’ alanında dünya çapında saygınlığa sahip ve şu ana kadar 30’dan fazla ülkede konferanslarda yer almış, uzman konuşmacı, yazar, fasilitatör Alexander Kjerulf ve şirketi Woohoo Inc. ile de söz konusu çalışmaları Türkiye pazarına sunmak üzere ortaklık yapmıştır.