Baba Beni Okula Gönder

2005 Nisan ayında Milliyet Gazetesi, Pazarlama, Satış ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Tijen Mergen'in liderliğinde Baba Beni Okula Gönder kampanyasını başlattı.

Doğan Gazetecilik, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğu ve özellikle kız çocuklarının eğitimden mahrum kaldığı gerçeğinden yola çıkarak 2005 yılında gelecek nesillerin yetişmesinde önemli bir işlev üstlenecek “Baba Beni Okula Gönder” (BBOG) sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştir. Projeyle birlikte, nüfusun yarısını oluşturan kız çocuklarının eğitim yoluyla üretken bireyler haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

23 Nisan 2005’te başlatılan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasının hedefi bu eğitim seferberliğini tüm Türkiye’ye yaymak ve her kız çocuğunu okullu yapmaktır; bu çerçevede kız çocuklarının okula gönderilmesiyle ilgili sorunlar saptanmış, maddi destek çalışmalarının yanı sıra toplumsal bilincin geliştirmesine yönelik bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.

Fikir anneliğini Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in yaptığı bu geniş kapsamlı kampanya çerçevesinde, öncelikli olarak belirlenmiş 15 ilde, yurt, derslik yapılması ve burs sağlanması konusunda pek çok kuruluş destek vermiştir. Doğan Gazetecilik, kampanyaya 1 milyon TL’lik katkıda bulunmuştur.

Kampanya kapsamında geçen altı buçuk yıl içinde 33 yurdun ve 11 ilköğretim okulunun yapımı çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından tamamlanmış; 10.524 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanmış; Aydın Doğan Vakfı da 5 kız öğrenci yurdu yaptırarak kampanyaya destek vermiştir.

Bunların dışında AÇEV ile birlikte 5 ilde, 500 anne babaya “çocuğum ve ben” konulu eğitim seminerleri verilmiş; yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim bölge okullarının yöneticilerine yönelik iki günlük özel bir eğitim gerçekleştirilmiş; Kamil Koç Otobüsleri ise yurtların sosyal odalarının donanımlarını üstlenmiş; yurtlarda kalan kız öğrencilere müzik dersleri verilmeye başlanmıştır.

Öte yandan üniversitelerle çok yönlü işbirliği zemini oluşturulmuş; Sabancı Üniversitesi toplumsal duyarlılık dersi kapsamında Kars merkez Sabancı Kız Öğrenci Yurdu ve Sarıkamış Milliyet Kız Öğrenci Yurdu’na ziyaretler düzenlenmiş; Işık Üniversitesi de toplumsal sorumluluk dersini müfredatına eklemiş ve Mardin Milliyet Kız Öğrenci Yurdu’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Türkiye Aile Sağlığı Planlama Vakfı işbirliğiyle yurtlarda kalan kız öğrencilere hijyen ve sağlık konusunda seminerler verilmiş; yurt yöneticileri ve sorumlu öğretmenler için her yıl İstanbul’da bir hafta süreyle ergenlik dönemi, yurt yönetimi, iletişim becerileri, bütçe yönetimi vb. Konuları içeren çeşitli destek eğitimleri düzenlenmiştir.

Kamuoyu oluşturmak ve konuyla ilgili sosyal duyarlılığı artırmak konusunda Doğan Gazetecilik bünyesindeki gazeteler de üzerine düşeni yapmış; kız yurtlarına kadın yönetici atanması, burs yönetmeliğinin değişmesi gibi yapısal sorunların giderilmesinde şirket gazetelerinde yayımlanan haberlerin büyük etkisi olmuştur.

Düzenlenen eğitim çalıştayları ile yaşanan eğitim sorunları gündeme alınmış; kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için çözüm önerileri geliştirilmiş; eğitimle ilgili pek çok konuda sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bu çalıştayların sonuçları hem kamuoyuyla hem de Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle paylaşılmıştır.

Okul harçlığını gönderen çocuklardan yurt yaptıran Limak Holding’e, Hacı Ömer Sabancı Vakfı’ndan valiliklere, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden kız çocuklarına burs veren Petrol Ofisi’ne, Türkiye Ekonomi Bankası’na, Metro Group’a, Garanti Bankası’na, ENKA Vakfı’na, Oriflame’e ve Siemens’e kadar çok sayıda kişi ve kuruluş “Baba Beni Okula Gönder” Kampanyası’na gönülden destek vermektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı gibi kurumlarla Milli Eğitim Bakanlığı ve mülki idare amirleri de kampanyaya etkin bir biçimde katkıda bulunmaktadır.

Büyük bir seferberliğe sahne olan kampanyanın 300 binin üzerinde bireysel bağışçısı olması ve toplanan bağış miktarının 34 milyon TL’yi aşması, kampanyanın Türk halkının duygularını çok derinden etkilediğinin açık bir ifadesidir.

Yapılan haberlerden etkilenerek ailelerin kız çocuklarını okula göndermeye başlaması; eğitimlere katılan okul yöneticilerinin köyleri dolaşarak kız çocuklarını okullarına toplamaya çalışması sayesinde, kampanyanın katma değerinin daha da yükseldiği ve bu şekilde okula kazandırılan kız çocuklarının sayısının, bilinenin çok daha üstünde olduğu düşünülmektedir.

Baba Beni Okula Gönder